Självförtroende är viktigt för själen

Det kan finnas flera anledningar bakom varför självförtroendet är mer än önskvärt, ibland kan orsaken vara djupt rotad sig och komma från traumatiserande erfarenheter från barndomen. Separation från en förälder, missförhållande i hemmet, eller sexuella övergrepp kan alla påverka självförtroendet långt upp i åldern.

Självförtroende är viktigt för själen
Självförtroende är viktigt för själen

Det är inte ovanligt att personer med lågt självförtroende ser sig själva som maktlösa och därför är ett offer i en värld där alla är emot dem. En konsekvens av detta blir att det är vanligt att man missar möjligheter och erfarenheter som får självförtroendet ytterligare att minska, vilket kan leda till en nedgående spiral. För att undvika att detta händer finns det flera saker som kan göras för att istället öka självförtroendet och på så sätt påverka själen och självkänslan positivt.

Från tanke till handling

För att inte fastna i spiral krävs det att man kommer ut i världen och provar nya saker. Desto mer man lyckas prestera, desto mer kommer självförtroendet att öka. Det är därför också viktigt att inte bara bevisa för sig själv att man är benägen att nå mål, men också påminna sig om allt det man uppnått. Genom att skriva ner sina styrkor och sina prestationer på ett block är det enklare att konkretisera det man uppnått, och hjälper en att inse att det finns mycket i livet som man redan lyckats klara av. Denna kan läsas igenom varje morgon för att hjälpa till att komma ihåg allt som man lyckats med.

Det är viktigt att tänka positiva tankar om sig själv för att inte tappa självförtroendet. Trots svårigheter och problem är alla speciella och förtjänar att må bra, även om det är enkelt att tänka negativt för någon med dåligt självförtroende, är det nyttigt att utmana dessa tankar med att livet trots allt är ett mirakel. För att distrahera sig från negativa tankemönster kan man distrahera sig med att utföra små uppgifter som legat länge och väntat på att bli slutförda. Detta hjälper till att distrahera hjärnan samtidigt som det ger en känsla av att man slutfört något.

Se det positiva i livet

Genom att utmana sig själv genom olika uppnåbara mål kan man gradvis öka sitt självförtroende. En kortsiktig utmaning skulle kunna vara att bjuda in några vänner på middag, eller hjälpa en närstående med något de behöver hjälp med. Mer långsiktigt är träning effektivt för att öka självförtroendet och bidrar även till att göra en mer lycklig. Tre gånger i veckan är tillräckligt för att märkbart påverka ens välmående, men en kort promenad varje dag kan också göra stor skillnad. Allt är beroende på hur mycket man är villig att satsa, där det viktigaste är att sätta upp realistiska mål.

Se det positiva i livet
Se det positiva i livet

För mycket stress i vardagen kan också påverka självförtroendet, vilket är varför det är viktigt att fundera över om man upplever om man är mer stressad än vad som anses hälsosamt. En konsekvens av en för hög stressnivå är sömnbrist, vilket också påverkar självförtroendet negativt. För att mildra stressnivån är det viktigt att komplettera sina dagliga måsten med saker som man tycker om att göra. Genom att lägga mer tid på en hobby kan man även träffa andra människor med samma intressen, vilket i längden också kan öka ens självförtroende.

Relaterade inlägg