Effektiva avslappningsövningar

Effektiva avslappningsövningar

Hur vet man hur man effektivt kan slappna av? Artikeln handlar just om detta. Vi möter alla stressiga situationer under våra liv, allt från mindre irritationer som bilköer till allvarligare oro, till exempel en älskades allvarliga sjukdom. Oavsett orsak, översvämmar stress kroppen med hormoner. Din hjärtrytm ökar, andningen påskyndas och dina muskler späns.

Stress

Detta så kallade ”stressrespons” är en normal reaktion på hotande situationer, som ursprungligen kommer från vår förhistoria för att hjälpa oss överleva hot som en djurattack eller en översvämning. Idag möter vi sällan dessa fysiska faror, men utmanande situationer i det dagliga livet kan motverka stressresponsen. Vi kan inte undvika alla källor till stress i våra liv, och vi skulle inte heller vilja. Men vi kan utveckla hälsosammare sätt att svara på dem.

Ett sätt är att åberopa ”avslappningsresponsen” genom en teknik som först utvecklades på 1970-talet vid Harvard Medical School av kardiologen Dr. Herbert Benson, redaktör för Harvard Medical School Special Health Report Stress Management: metoder för att förebygga och minska stress.

Avkopplingsresponsen är motsatsen till stressresponsen. Det är ett tillstånd av djup vila som kan framkallas på många sätt. Med regelbunden övning skapar du en brunn av lugn att doppa i när behovet uppstår.

Stress

Avslappningstekniker

Följande finns avslappningstekniker som kan hjälpa dig att framkalla avkopplingsresponsen och minska stress. Andningsfokus – Med denna enkla, kraftfulla teknik tar du långa, långsamma, djupa andetag (även känd som att andas med magen). När du andas, kopplar du försiktigt bort ditt sinne från distraherande tankar och känslor. Andningsfokus kan vara särskilt användbart för personer med ätstörningar för att hjälpa dem att fokusera på sina kroppar på ett mer positivt sätt. Emellertid kanske denna teknik inte är lämplig för personer med hälsoproblem som gör andningssvårigheter svåra, såsom luftvägsproblem eller hjärtsvikt.

Kroppscanning – Denna teknik mixar andfokus med progressiv muskelavslappning. Efter några minuters djup andning fokuserar du på en del av kroppen eller muskelgruppen åt gången och släpper mentalt all fysisk spänning du känner där. En kroppsskanning kan hjälpa dig att öka din medvetenhet om anslutning mellan sinnet och kroppen. Om du nyligen har genomfört en operation som påverkar din kroppsbild eller andra svårigheter med kroppsbilden, kan den här tekniken vara mindre användbar för dig.

Visualisering – För den här tekniken tittar du på lugnande scener, platser eller upplevelser i ditt sinne för att hjälpa dig att koppla av och fokusera. Du kan hitta gratis appar och online inspelningar av lugnande scener – se bara till att välja bilder du tycker är lugnande och som har personlig betydelse. Guidad bild kan hjälpa dig att stärka en positiv vision av dig själv, men det kan vara svårt för dem som har påträngande tankar eller har svårt att framkalla mentala bilder.

Mindfulness-meditation. Denna teknik involverar att sitta bekvämt, fokusera på din andning och att föra ditt sinnes uppmärksamhet till det aktuella ögonblicket utan att driva i bekymmer om det förflutna eller framtiden. Denna form av meditation har haft en ökande popularitet under de senaste åren. Forskning tyder på att det kan vara till hjälp för personer med ångest, depression och smärta.

Relaterade inlägg